Juridische informatie / Impressum

Uitgever:
Feralco Nederland bv
Westkade 38a
4551 BV  Sas van Gent
Nederland

Tel.: +31 115 457200
Fax: +31 115 457210
E-mail: info.nl@feralco.com

Kamer van Koophandel: 21010824 0000 ZW Nederland

BTW-nummer 001524495B01

Links: 
Feralco Nederland bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Ten aanzien van directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van Feralco Nederland bv liggen, kunnen slechts in die gevallen verplichtingen ontstaan indien Feralco Nederland bv op de hoogte zou zijn van de inhoud en, indien technisch mogelijk en redelijk, gebruik van illegale inhoud zou kunnen voorkomen. Feralco Nederland bv verklaart uitdrukkelijk dat op het tijdstip van linken, de betreffende pagina’s vrij waren van illegale inhoud.

Feralco Nederland bv heeft geen controle over de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert het zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die is gewijzigd na het tijdstip van linken. Dit geldt voor alle links op de eigen website.

De aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van informatie, niet degene die naar de desbetreffende publicatie heeft gelinkt.


Privacybeleid
Verzamelen van gegevens
Iedere webserver registreert automatisch het aantal bezoeken aan websites. Wanneer u onze website bezoekt, zal onze webserver - ter waarborging van onze systeembeveiliging - automatisch de domeinnaam of het IP-adres van de computer registreren en de datum, bestandsnaam en de URL opvragen die u hebt benaderd, de http-code en de website vanwaar u ons bezoekt, evenals het aantal bytes dat tijdens de verbinding wordt overgedragen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Het is op basis van deze gegevens niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon of uw gedrag.

Aanvullende persoonsgegevens worden niet verzameld, tenzij u deze gegevens uitdrukkelijk verstrekt in het kader van bijvoorbeeld een online bestelling of registratie. Wij behandelen uw gegevens op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Gebruik van gegevens
Computergerelateerde gegevens worden door ons opgeslagen om trends te herkennen en statistieken samen te stellen. Deze gegevens dienen ook voor het identificeren en volgen van ongeautoriseerde pogingen om toegang te verkrijgen tot onze webserver. Wij creëren alleen anonieme gegevensprofielen ten aanzien van het gebruik van onze website, die alleen worden gebruikt om de gebruiker beter van dienst te zijn en het aanbod optimaal te laten aansluiten op de interesses van de gebruiker. Er worden geen persoonlijke profielen of dergelijke verzameld of verwerkt.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van aanvragen en/of bestellingen. Om dit mogelijk te maken, kan het nodig zijn uw gegevens te delen met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van bestellingen. Afgezien daarvan zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij wij verplicht zijn dit te doen krachtens de wet of u hiervoor toestemming geeft.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt (bijvoorbeeld uw naam en adres of e-mailadres) worden door ons gebruikt om bijvoorbeeld met u te corresponderen of uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Wij willen graag uw adres gebruiken, tenzij u uw bezwaar kenbaar maakt, om u op gezette tijden te informeren over onze producten, diensten en innovaties.

De verstuurde gegevens kunnen we ook gebruiken om in het kader van een klanttevredenheidsonderzoek, marktonderzoek en promotionele doeleinden telefonisch of elektronisch contact met u op te nemen.

Cookies
Onze website kan in zijn geheel worden gebruikt zonder dat het gebruik van cookies noodzakelijk is. Cookies of andere technieken om de bezoekpatronen van gebruikers te volgen worden niet gebruikt.

Toestemming
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de hierboven beschreven activiteiten ten aanzien van het opslaan en gebruiken van uw gegevens. Door het invoeren van uw persoonsgegevens geeft u toestemming deze gegevens op de beschreven manier te verwerken en gebruiken.

Uw rechten / Contact
Uiteraard zullen wij u, indien u dit wenst, informeren over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.U hebt recht op informatie over uw persoonsgegevens en het recht onjuiste gegevens te corrigeren of gegevens te laten blokkeren en verwijderen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Wij willen u erop wijzen dat onze medewerkers verplicht zijn geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van gegevens, in overeenstemming met de wet op de bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Wenst u informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens en het corrigeren of verwijderen ervan, dan kunt u ons een e-mail sturen: info.nl@feralco.com

Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen wij u naar de webpagina ‘Impressum’

Toepasbaarheid / Links
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de webpagina’s waarvoor Feralco Nederland bv de verantwoordelijkheid draagt.

Onze website en webpagina’s kunnen links bevatten naar websites van andere bedrijven. Deze links zijn geplaatst omdat wij menen dat deze websites voor u interessant kunnen zijn. Wij kunnen geen controle uitoefenen op de vormgeving en inhoud van deze websites, noch kunnen wij controle uitoefenen op hoe de aanbieders van websites met uw gegevens omgaan. Onze privacyverklaring en onze verantwoordelijkheden strekken zich om deze redenen niet uit tot deze (externe) websites. Mocht u nog vragen hebben, neem dan direct contact op met de betreffende bedrijven.

Geldigheid van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 12 juli 2010.

Wanneer Feralco Nederland bv nieuwe diensten introduceert, de internetprocedure wijzigt of de internet- en computerbeveiligingstechnologie wordt verbeterd, zal een bijgewerkt privacybeleid worden gepubliceerd op deze site, die vanaf de datum van publicatie van toepassing zal zijn.