Health & Safety

Feralco Nederland BV is toegewijd om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en weerspiegelt dit via de in de organisatie vastgestelde procedures en systemen nodig voor de uitvoering van deze toezegging en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid en welzijn.

Als verantwoordelijke organisatie zijn we ons bewust van de impact, die onze activiteiten op veiligheid en gezondheid zouden kunnen hebben. Ook zijn we ons bewust van de morele, sociale en financiële voordelen om te voldoen aan de gestelde eisen, zoals beschreven in ons Management Systeem.

Om deze redenen zijn wij verplicht:

- Voldoen aan alle toepasselijke wettelijke, statutaire en andere eisen die wij onderschrijven (in relatie tot arbo risico's),

- Aan het voorkomen van ongevallen, letsel en gezondheidsproblemen,

- Voortdurend verbeteren van de effectiviteit van onze Management System