Reach

REACH is een nieuwe EG-regelgeving over chemicaliën en een veilig gebruik ervan (EC 1907/2006). Deze regelgeving gaat over de registratie, de waardebepaling, de vergunning (autorisatie) en de beperkende bepalingen (restricties) aangaande chemische stoffen. Deze nieuwe wetgeving trad in werking op 1 juni 2007.

Doelstelling van REACH is het verbeteren van de bewaking van de menselijke gezondheid en het milieu, door een betere en eerdere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om het vermogen van de Europese chemische industrie beter te maken om te kunnen vernieuwen en te concurreren. De voordelen van het REACH-systeem zullen geleidelijk aan kenbaar worden, wanneer steeds meer stoffen geleidelijk worden ingevoerd in REACH.

Doelstellingen

REACH heeft verschillende doelstellingen:

• Het bieden van een hoog niveau aan bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen het gebruik van en omgaan met chemische stoffen;

• Om degenen die chemicaliën op de markt brengen (fabrikanten en importeurs) op hun verantwoordelijkheid te wijzen voor het juiste begrip en de juiste omgang met de risico’s die nu eenmaal met het gebruik daarvan gecombineerd worden;

• Om te zorgen voor een grotere transparantie en meer openheid naar het publiek toe, door het bieden van goede toegankelijkheid tot relevante informatie over chemische stoffen;

• Om een Europees agentschap voor chemicaliën op te zetten, met als doel het vereenvoudigen van de REACH-administratie, en om er zeker van te zijn dat het hele systeem op harmonieuze wijze door heel Europa wordt doorgevoerd;

• Om het bestaande systeem van beperkende bepalingen te handhaven, en om daar bovenop een vergunningsstelsel in te voeren voor de meest gevaarlijke stoffen, als een nieuw controlemiddel.

Moeten alle substanties geregistreerd worden?

Ja, alle stoffen boven de 1 ton per jaar. Maar er zijn wel bepaalde uitzonderingen op de regel, bijvoorbeeld chemische stoffen in voeding en medicijnen, die ook worden beschermd door andere Europese wetgeving.

Wie krijgt hiermee te maken?

Vrijwel iedereen in de lijn van leveranciers van chemische stoffen zal aan bepaalde verplichtingen onderworpen zijn: fabrikanten en importeurs van chemische stoffen of mengsels daarvan binnen de EU, gebruikers verderop in het verwerkingsproces van chemicaliën, en degenen die bereidingen (mengsels) samenstellen voor eindgebruik, of die samengestelde producten gebruiken binnen hun eigen zaakvoering.

Eisen waaraan men moet voldoen en de Feralco-strategie

REACH vraagt fabrikanten en importeurs van chemische stoffen (groter dan of gelijk aan 1 ton op jaarbasis) om informatie in te winnen over de chemische, gezondheids- en milieu-eigenschappen c.q. risico’s van de stoffen waarmee ze werken, en om die informatie te gebruiken om te bepalen hoe die stoffen veilig gebruikt kunnen worden. Iedere fabrikant en importeur moet een registratieformulier met alle gegevens en bepalingen overleggen aan het Agentschap van Feralco, actief meedoen aan de doelstelling van het ijzer/aluminiumzouten-consortium om te voldoen aan de vereisten van REACH-registratie per oktober 2010, voor producten die in hoeveelheden van meer dan 1.000 ton per jaar worden aangemaakt.

Aluminium- en ijzerverbindingen (Al-Fe) in het REACH consortium

De fabrikanten, de importeurs, de alleenvertegenwoordigers van aluminiumzouten, ijzerzouten en natriumaluminaat hebben samengewerkt in hun pogingen om hun naleving van REACH-eisen kracht bij te zetten en op 13 februari 2009 passeerden ze hun aluminium- en ijzerzouten (Al-Fe) REACH-consortia bij het ReachCentrum voor secretariaat.

Consortium – beschrijving

Via het AlFe REACH-consortium hebben de fabrikanten, importeurs en alleenvertegenwoordigers besloten om hun krachten te bundelen door het maken van duidelijke, samenhangende registratiedossiers, op basis van opgedane ervaring via het OECD/HPV-programma voor ijzerzouten en een reeds voorbereid OECD/HPV-programma voor aluminiumzouten. De bedrijfsleiding en het secretariaat van het consortium wordt geregeld door ReachCentrum.

1. Sub-consortium voor aluminiumzouten (Al)

2. Sub-consortium voor ijzerzouten (Fe)

3. Sub-consortium voor natriumaluminaat (NaAl)