Feralco Groep

Wij zijn een vooraanstaand leider van chemicaliën ten behoeve van waterbehandeling, met eigen productiefaciliteiten en dienstverlening over heel Europa.


De Feralco Group (Feralco Groep) werd opgericht in het jaar 2000, door verwerving van de waterbehandelingsbedrijven van Alcan en Laporte in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië). Sindsdien heeft het bedrijf haar krachtige groei voortgezet met aankopen en nieuwe bedrijfslocaties. De Feralco Group maakt deel uit van de goed lopende (overkoepelende) Mellby Gard Group.

Feralco produceert zeer effectieve middelen voor waterbehandeling en verwerkt chemicaliën; het bedrijf heeft 17 productielocaties in 8 landen in Europa. Als de tweede Europese producent van werkzame producten voor waterbehandeling draagt Feralco bij aan het voorzien in schoon drinkwater aan 100 miljoen mensen in Europa.

Gezien het feit dat wij in heel Europa aanwezig zijn kunnen we inspringen op de plaatselijke behoeften van een grote groep eindgebruikers. De producten zijn aangepast aan specifieke toepassingen, en ze worden op betrouwbare wijze en op korte termijn afgeleverd. Ook is Feralco een effectieve producent, die specifiek advies en technische ondersteuning kan geven, zodat de meest werkzame behandelingsmethoden gebruikt worden. Deze dienstverlening biedt verder: haalbaarheidsonderzoek (het testen van vaten), ondersteuning via het internet bij uitproberen of testen, tankinspecties en toezicht op bedrijfsprestaties.

Feralco biedt een hele collectie van stremmings- en uitvlokmiddelen voor de behandeling van drinkwater en de afwatering van steden en bedrijven, en verder reageermiddelen voor industriële methoden zoals het maken van papier of de chemische industrie. Feralco ontwikkelt technologie ten behoeve van de productie van coaguleringsmiddelen voor afvalwater en hergebruik van rioolslib, en tevens van speciale stremmingsmiddelen. Naast traditionele producten, zoals aluminiumsulfaat, zijn er nieuwe en innovatieve additieven bijgekomen, gemaakt van de samenvoeging (synthese) van zeer kationische anorganische polymeren , die nu veel toegepast worden om aan de vraag te voldoen naar een betere waterkwaliteit en om tegemoet te komen aan strengere eisen aangaande het afvalwater.